پنتاگون: رهبر شاخه افغانستان داعش کشته شد

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی ابوسید، رهبر گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در افغانستان را کشته‌اند. ابوسید سه ماه پس از کشته شدن عبدالحسیب، رهبر قبلی کشته شده است.