‘مامور سابق کاگ‌ب’ حضور در جلسه با پسر ترامپ را تایید کرد

یک مامور اطلاعاتی شوروی سابق تایید کرده است که در جلسه سال گذشته پسر دونالد ترامپ با یک وکیل روس حضور داشته است. این جلسه‌ای است که افشای آن فشار بر آقای ترامپ را در خصوص اتهام همدستی با روسیه تشدید کرده است.