آرسنال پیشنهاد ندهد؛ محرز به رم می‌رود

سایت گل ادعا کرد که مدیر برنامه های ریاض محرز، ستاره الجزایری لسترسیتی با باشگاه رم به توافق رسیده اما این بازیکن منتظر است تا اگر پیشنهاد دیگری از آرسنال دریافت نکرد، راهی سری آ شود.