اجرای طرح موقعیت یابی خودروی سرقتی از مردادماه

اجرای طرح موقعیت یابی خودروی سرقتی از مردادماه

قوه قضاییه از مردادماه طرح نصب و راه‌اندازی سیستم‌های موقعیت‌یاب خودرو را با هدف کاهش میزان سرقت خودروهای ناایمن آغاز خواهد کرد.