ادعای توتواسپورت/ پشت پرده انتقال جنجالی بونوچی به میلان

پیوستن لئوناردو بونوچی از یوونتوس به میلان در ذهن کمتر کسی می گنجید ولی از شایعه تا واقعیت این جا به جایی، تنها دو روز فاصله بود.