اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

اولین نیروگاه ترکیبی برق‌ آبی و خورشیدی جهان آغاز به کار کرد

از نیروگاه‌های برق آبی و خورشیدی برای تولید انرژی پاک الکتریکی استفاده می‌شود. در جدیدترین اقدام و در کشور پرتغال، این دو نیروگاه با یکدیگر ترکیب‌ شده‌اند.