اینترنت، زیرساخت انقلاب چهارم صنعتی خواهد بود

اینترنت، زیرساخت انقلاب چهارم صنعتی خواهد بود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت و شبکههای ارتباطی را از زیرساخت‌های تحول در حوزه‌ی صنعت در انقلاب صنعتی چهارم دانست.