با هوندا آکورد ۲۰۱۸ آشنا شوید

 با هوندا آکورد ۲۰۱۸ آشنا شوید

هوندا از مدل ۲۰۱۸ آکورد رونمایی کرد که با ارتفاع و طول کمتر ولی عرض بیشتری نسبت به مدل فعلی، از نظر فنی نیز، بهینه‌سازی شده است.