تظاهرات فلسطینی‌ها علیه محاصره غزه و ظلم تشکیلات خودگردان

گروه حامی لغو محاصره غزه و حماس در تظاهراتی نسبت به ادامه اقدامات ظالمانه تشکیلات خودگردان علیه مردم فلسطین اعتراض کردند.