تولید گوشی هوشمند ریزر به کمک عرضه‌ عمومی سهام

تولید گوشی هوشمند ریزر به کمک عرضه‌ عمومی سهام

شرکت ریزر قصد دارد با فروش سهام خود و تبدیل شدن به یک شرکت عمومی، هزینه‌ی لازم را برای تولید یک گوشی هوشمند جمع‌آوری کند.