رد پیشنهاد ۱۰۰ میلیونی چلسی برای ایگواین

روزنامه توتو اسپورت، نزدیک به باشگاه یوونتوس مدعی شد که چلسی پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی برای جذب ایگواین ارائه کرده که توسط یوونتوس رد شده است.