رقم فسخ قرارداد نجومی برای سبایوس/ عجیب ولی واقعی؛ خرید جدید رئال، باارزش تر از مسی!

دنی سبایوس روز گذشته به صورت رسمی به رئال مادرید پیوست و جذب او ۱۶٫۵ میلیون یورو برای رئال هزینه در پی داشت.