روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۲۴ سرطان

تحقق وعده‌های رئیس جمهوری در شش ماه آینده، نیاز به همکاری منطقه‌ای و مبارزه با نیروهای شورشی در منطقه از موضوعات مهم روزنامه‌های امروز، شنبه ۲۴ سرطان/تیر کابل است.