روسونری می خواهد تاج را پس بگیرد / میلان چینی؛ اژدها وارد می شود

میلان فصل آینده را باید جدی گرفت؛ خیلی خیلی جدی. انقلابی که چینی ها در میلان ایجاد کرده اند، نوید یک فصل داغ و هیجانی در «سری آ» را می دهد.