رژیم آل خلیفه عملیات استشهادی در قدس اشغالی را محکوم کرد

وزیر خارجه آل خلیفه به جای محکوم کردن بسته شدن مسجدالاقصی، عملیات استشهادی جوانان فلسطینی را محکوم کرد.