زندگی خانواده‌های نظامیان افغان که در سوریه می‌جنگند

در مزارشریف، در شمال افغانستان صدها خانواده افغان با دلهره و پریشانی سرنوشت فرزندان خود را که در سوریه در حمایت از دولت بشار اسد می‌جنگند، دنبال می‌کنند. "لشکر فاطمیون" که بیشتر از میان مهاجران افغان مقیم ایران تشکیل شده توانسته صدها نفر را از افغانستان استخدام کند.