سافت بانک یکی از گزینه‌های خرید بخشی از سهام اوبر است

سافت بانک یکی از گزینه‌های خرید بخشی از سهام اوبر است

به گزارش رویترز، سهامداران اوبر در مورد واگذاری بخشی از سهام این کمپانی به سافت‌بانک با یکدیگر صحبت کرده‌‌اند.