سامسونگ اپلیکیشن اخبار با پشتیبانی از بیکسبی توسعه می‌دهد

سامسونگ اپلیکیشن اخبار با پشتیبانی از بیکسبی توسعه می‌دهد

گزارش‌ها حاکی از این هستند که سامسونگ در حال کار روی یک اپلیکیشن اخبار با قابلیت پشتیبانی از پادکست و دستورات صوتی بیکسبی است.