فصل بزرگ در انتظار ستاره ولزی / نمایشگاه همسترینگ جادویی آقای بیل!

رئالی ها که اردوی خود را در شهر لس آنجلس برپا کرده اند، خود را برای رقابت های ICC آماده می‌کنند.