فناوری جدید MIT برای توسعه تجربه سه بعدی بدون نیاز به عینک

فناوری جدید MIT برای توسعه تجربه سه بعدی بدون نیاز به عینک

با توسعه‌ی فناوری جدید دانشمندان دانشگاه MIT، به‌زودی امکان تماشای فیلم‌های سه‌بعدی در سینماهای خانگی بدون نیاز به عینک فراهم می‌شود.