مایکروسافت یکی از کارخانه های ساخت سرفیس را تعطیل کرد

مایکروسافت یکی از کارخانه های ساخت سرفیس را تعطیل کرد

مایکروسافت یکی از کارخانه‌های ساخت سرفیس هاب را تعطیل و تمام کارکنان آن را اخراج کرده است.