مراسم باستیل با حضور روسای جمهور فرانسه و امریکا

رییس جمهور آمریکا مهمان افتخاری مراسم باستیل، روز ملی فرانسه بود. مراسمی که همزمان شده با یکصدمین سالگرد ورود آمریکا به جنگ جهانی اول.