ولسوالی ناوه هلمند در جنوب افغانستان به تصرف دولت درآمد

مقام‌های محلی ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کردند که کنترل مرکز ولسوالی ناوه در همسایگی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هملند به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده ‌است. در این عملیات کنترل یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان موسوم به "ماموریت عینک" در ولسوالی ناوه نیز از تصرف طالبان خارج شده‌است.