چرا مارک زاکربرگ مخالف ایده های ناگهانی است

چرا مارک زاکربرگ مخالف ایده های ناگهانی است

ایده‌های جدید پایه و اساس کارآفرینی را تشکیل می‌دهند؛ اما قبل از اینکه جدی گرفته شوند، باید مورد تحقیق و نظرسنجی قرار بگیرند و تمام جوانبشان بررسی شود.