چگونه یادگیری ماشینی علایق شما را در شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی می‌کند

چگونه یادگیری ماشینی علایق شما را در شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی می‌کند

امروزه هوش مصنوعی، نقش بسیار مهمی در انتخاب محتوای مورد علاقه‌ی ما در شبکه‌های اجتماعی ایفا می‌کند.