کمپانی آلفابت، طرحی برای بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی دارد

کمپانی آلفابت، طرحی برای بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی دارد

آلفابت، کمپانی مادر شرکت گوگل، قصد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی زمین‌گرمایی دارد تا بتواند پای این منبع تجدیدپذیر انرژی را به خانه‌‌‌های مردم باز کند.