گارتنر: کاهش عرضه رایانه‌‏های شخصی در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۷

گارتنر: کاهش عرضه رایانه‌‏های شخصی در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۷

بر اساس گزارش جدید مؤسسه‌های گارتنر و IDC، روند کاهش عرضه رایانه‎های شخصی در سه‌ماهه‌ دوم سال ۲۰۱۷ ادامه یافته است.