گزارش:/ ۱۳۹ میلیون یورو و تنها یک خرید موفق برای بارسا

زمانی بارسلونا با حضور کارلس پویول، پیکه و رافا مارکز، کمترین مشکل را در خط دفاعی داشت ولی به خصوص بازنشستگی پویول در سال ۲۰۱۴، حفره ای در قلب خط دفاعی بارسا ایجاد کرد که سرانجام سال گذشته با اومتیتی پر شد.