یادداشت احساسی بونوچی برای خداحافظی با یووه

لئوناردو بونوچی، خرید جدید میلان در یادداشتی در روزنامه گاتزتا دلو اسپورت، به تقدیر از باشگاه یوونتوس و خداحافظی از بیانکونری ها پرداخت ولی اشاره ای به آلگری نکرد.