۲۴ تیر: اولین ملاقات در فضا

۲۴ تیر: اولین ملاقات در فضا

۴۲ سال پیش در چنین روزی، در پی اجرای پروژه موشکی آپولو-سایوز، ۲ موشک روسی و آمریکایی به سمت فضا پرتاب شدند. در این ۲ موشک، در مجموع ۳ فضانورد آمریکایی و ۲ فضانورد روسی حضور داشتند.