کره جنوبی دیگر تمبر ‘دیکتاتور’ را منتشر نمی‌کند

انتشار تمبر تجلیل صدسالگی پارک چونگ هی، دیکتاتور سابق کره جنوبی، بعد از مطرح شدن پرونده فساد علیه دخترش، متوقف شد.