ابراز تاسف خطیب مسجدالاقصی از مواضع کشورهای عربی در قبال این مسجد

خطیب مسجدالاقصی از مواضع کشورهای عربی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی علیه این مسجد ابراز تاسف کرد.