ارتش رژیم صهیونیستی به موزه اسلامی واقع در مسجد الاقصی یورش برد

شیخ «عکرمه صبری» گفت ارتش اسرائیل به دفتر میراث فرهنگی و موقوفات با قدمت هزار ساله و همچنین موزه اسلامی واقع در مسجد یورش برده است.