اردوغان در سالگرد کودتا: لایحه مجازات اعدام را برای رهبران کودتا بدون تردید امضا می‌کنم.

رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی‌هایی در اولین سالگرد کودتای نافرجام گفته است برای مجازات رهبران کودتا ممکن است مجازات اعدام را به کشور بازگرداند.