اولتیماتوم دوباره باشگاه دورتموند به اوبامیانگ

با وجود حضور اوبامیانگ در تمرینات دورتموند هنوز به طور قطع مشخص نیست که این مهاجم ارزشمند فصل بعد نیز با زنبورها خواهد بود یا خیر.