بایرن ۲۰۱۷ ؛ جوان ، جسور و ترسناک / زدوخورد ستاره های باواریا برای پیراهن بایرن !

بایرن تحت هدایت آنچلوتی، یک تیم کامل است، تلفیقی از ستارگان بزرگ و بازیکنان آینده دار و جوان.