تفاهم نامه تحقق ۵G بین همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد

تفاهم نامه تحقق 5G بین همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد

امروز تفاهم‌نامه‌ای بین همراه اول و دانشگاه صنعتی شریف برای تحقیق و توسعه اینترنت نسل پنجم امضا شد.