تنبل‌ ترین کشورها از دیدگاه دانشگاه استنفورد

تنبل‌ ترین کشورها از دیدگاه دانشگاه استنفورد

محققان دانشگاه استنفورد با بررسی داده‌های ۷۰۰ هزار نفر از ۴۶ کشور، میزان فعال بودن افراد مناطق مختلف جهان را مشخص کردند.