تهدید ایسکو به جدایی در صورت خرید هازارد

دیاریو گل ادعا کرد ایسکو، ستاره ملی پوش رئال مادرید، این باشگاه را تهدید کرده که در صورت خرید ادن هازارد، به چلسی خواهد رفت.