درخواست اتحادیه معلمان آمریکا از ترامپ برای جلوگیری از اعدام یک شهروند سعودی

اتحادیه معلمان آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواسته است که در پرونده مجتبی السویکت، یک شهروند عربستانی مداخله کند و از مقامات سعودی بخواهد او را عفو کنند. این اتحادیه نسبت به اعدام این شهروند سعودی در عربستان ابراز نگرانی کرده است.