دریای مدیترانه مسیری مرگبار برای مهاجران

دریای مدیترانه مرگبارترین مسیر برای مهاجران است. هزاران مهاجری که تلاش می‌کردند با قایق از لیبی به اروپا بروند در این مسیر جان باخته‌اند.