در مصاحبه با موندو دپورتیوو/ آلبا و فاش کردن اختلاف با لوئیس انریکه

ژوردی آلبا در مصاحبه با موندو دپورتیوو فاش ساخت که لوئیس انریکه اعتقاد چندان زیادی به او نداشت.