دولت در مجازات اسیدپاشی تجدید‌نظر می‌کند

درپی ۵ حمله با اسید در یک شب، دولت تحت فشار است که قوانین مربوط به این حملات، از جمله فروش و مالکیت اسید را سختگیرانه‌تر کند. ۴۰۰ فقره حمله با اسید در شش ماه منتهی به آوریل ۲۰۱۷ در بریتانیا روی داده است.