راهپیمایی گسترده در سالروز کودتای نافرجام در ترکیه

راهپیمایی گسترده درترکیه در سالروز کودتای نافرجام در این کشور آغاز شده است. براساس گزارش‌های دریافتی هزاران نفر در استانبول با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند.