زاروق؛ شاسی بلند اسپرت ساخت امارات

زاروق؛ شاسی بلند اسپرت ساخت امارات

اخیرا یک شرکت خودروسازی اماراتی، خودروی اسپرتی با نام زاروق معرفی کرده است که به‌زودی وارد بازار خواهد شد.