سیستم گمرک افغانستان عصری می‌شود

سازمان جهانی گمرک اعلام کرده که افغانستان را در عصری‌سازی سیستم گمرک و ظرفیت‌سازی کارمندان این بخش کمک می‌کند. وزیر دارایی افغانستان در مراسم پیوستن افغانستان به کنوانسیون "آروشا" گفت که می‌کوشند با استفاده از این فرصت، تجارت این کشور را رونق دهند.