فاز سوم شبکه‌ ملی اطلاعات در همراه اول افتتاح شد

فاز سوم شبکه‌ ملی اطلاعات در همراه اول افتتاح شد

فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات در همراه اول افتتاح شد.