معاوضه با طراح ژرمن؛/ شرط جالب یونایتد برای فروش دخیا به رئال

شیاطین سرخ می خواهند برای فروش داوید دخیا به کهکشانی ها، یکی از بهترین ستارگان این تیم را به خدمت بگیرند.