معترضان برزیلی با تخم‌مرغ به عروسی سیاستمدار این کشور حمله کردند

ماریو ویکتوریا باروس، سیاستمدار برزیلی معترضان را به حملات "کلامی و زبانی" علیه مهمانان عروسی خود متهم کرده است. دو روز پیش، تظاهرکنندگان برزیلی با تخم مرغ به عروسی او حمله کردند.