میلان تایید کرد؛ مهاجم رئال در لیست خرید روسونری

آتش بازی میلانی ها در بازار نقل و انتقالات ادامه دار است و این تیم به زودی یک خرید بزرگ دیگر انجام خواهد داد.